ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 
 

Gıda sektöründe ürün/hizmet üreten kuruluşlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için ISO 9001 standardı ile HACCP sistemini tamamlayan ISO 22000:2018 standardı uluslararası alanda global gıda ticaretinde uygulanması gereken tanınmış bir standarttır.

Standart, bir kuruluşun, gıdanın güvenli olmasını sağlamak için güvenlik tehlikelerini belirleme ve kontrol etme yeterliliğini nasıl gösterebileceğini detaylı olarak açıklar. 

2018 revizyonu sonrası diğer ISO standartlarında olduğu gibi 10 maddelik yüksek seviyeli yapıya ulaşması ile birlikte, birden fazla standardı yürüten firmalarda entegrasyon kolaylığı sağlanmış olup ortak terimlerin kullanılması firmalar ve belgelendirme kuruluşları açısından daha anlaşılır bir seviyeye ulaşmıştır

 

ISO 22000 in Faydaları

 • Rekabet gücü yaratarak pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesini sağlar.
 • Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlar.
 • Gıda mevzuatlına ve kanunlara uyumluluğu sağlar.
 • Müşteri güvenini ve memnuniyetini sağlar.
 • Avrupa Birliği içinde ve dışında ticaret kolaylığı sağlar.
 • Düzeltici yerine önleyici metodlar kullanımı ürün kayıplarını engeller.
 • Ürün kalitesi gelişir.
 • Güvenlik konularına genel bir yaklaşım sağlar.
 • Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olunduğunun kanıtıdır.
 • Potansiyel tehlikeler başlangıçta ortaya çıkarılır ve giderilebilir.
 • Gıda kökenli tehlikelerin ekonomik bir şekilde kontrolünü sağlar.
 • Proses kontrolü ile hatalı ürün üretme riskinin azaltılmasını sağlar.
 • Güvenli olmayan ürünün üretimi ve satışı riskini azaltır.
 • Üretilmiş olan ürünün kalite kontrolünden, önleyici kalite güvencesine geçişi sağlar.
 • Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesini sağlar.
 • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi için yöntem tanımlar.
 • Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesini sağlar.
 • Çalışma ortamının iyileşmesini sağlar.
 • Gıda tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturmayı sağlar.
 • Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi karşılar.
 • Yönetim etkinliğini artırır.