Akssert Denetim ve Belgelendirme Limited Şirketi 27 Mayıs 2017 tarih, 9334 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ve 194528 numaralı sicil numarası ile yönetim sistemleri belgelendirmesi alanında faaliyet göstermektedir.

 

Bu taahhüt, AKSSERT üst yönetimi tarafından verilir. AKSSERT üst yönetimi, AKSSERT hissedarlarından dolayısıyla AKSSERT Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

 

AKSSERT, politikaları gereği tüm kuruluşlara eşit mesafededir. AKSSERT, tüm belgelendirme kararları, faaliyetleri kapsamında işin kalitesini etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer iç ve dış baskılardan uzak tarafsız ve bağımsız bir yapı oluşturulmuştur. AKSSERT adına gerçekleştirilen belgelendirme ve doğrulama faaliyetlerinde yer alan personel, kurullar, denetçiler ve teknik uzmanların kararlarını ve çalışmaları ile ilgili dürüstlüğünü hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez.

 

AKSSERT tüm belgelendirme faaliyetlerinde ilgili işletme ve diğer taraflarla iletişimde açıklık ilkesini; gizlilik prensipleri çerçevesinde benimsemiştir.

 

AKSSERT’ in, tüm birim ve fonksiyonlarında danışmanlık hizmetleri ile hiçbir ilişkisi yoktur, bu tür hizmetlerin sunumu resmi olarak yasaklanmıştır. Aday müşterilerin, danışmanlık hizmetlerini (eğer aldı iseler) nereden aldıkları yazılı olarak tespit edilmekte ve analiz edilmektedir.

 

Faaliyetler ve hizmetler yasal şartlara, ulusal ve uluslararası kurallara göre müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına paralel olarak ehil personel tarafından yerine getirilecektir.

 

AKSSERT, belgelendirmeyi verme, reddetme, sürdürme, yenileme, kapsamını genişletme ve daraltma, yenileme, askıya alma, askıdan indirme ve geri çekme dahil olmak üzere, belgelendirme ile ilgili kararlara dair yetkiyi ve sorumluluğu üstlenmektedir, belirtilen kararlar asla taşere edilemez. Ayrıca AKSSERT, Belgelendirme Komitesi’ nin belgelendirmeye dair kararlarını tam bağımsız olarak almasını sağlamaktadır.

 

AKSSERT üst yönetimi,  Sistem Belgelendirmesine dair tüm faaliyetlerinde tarafsız olacaktır. AKSSERT üst yönetimi, bünyesindeki her çalışanın tarafsızlığın önemini anlaması için gerekli eğitimleri sağlayacaktır.

 

AKSSERT, faaliyetlerinin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz edecek ve tüm personeli tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu analiz sayesinde, faaliyetlerinde objektif olmayı sağlayacaktır.

 

AKSSERT, personelinin gerek belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesinden gerekse kararlarının alınmasından sorumlu tüm personelinin tarafsızlık başta olmak üzere gizlilik, açıklık, sorumluluk ve yeterlilik ilkelerine sadık kalarak çalışacaklarını işe başlamadan önce imzalatacağı sözleşmeler ile taahhüt ettirecektir.

AKSSERT ve personeli, yüksek seviyede gerekli teknik yeterliliğe ve mesleki donanıma sahip olacak şekilde uygunluk değerlendirme ve doğrulama faaliyetlerini yürütür ve söz konusu faaliyetin sonunda almış olduğu kararı, özellikle mali konular olmak üzere etkilenebilecek her türlü baskıdan, teşvikten ve faaliyetin sonucunda etkilenen kişi veya kişilerden bağımsız olarak uygular.

 

AKSSERT üst düzey yönetiminin işlemlerini yürüten personelinin ücretleri, gerçekleştirilen değerlendirme sayısına veya değerlendirme sonuçlarına bağlı tutulmaz.

 

AKSSERT’ te belgelendirme prosesine erişim, müşterinin ölçeğine veya herhangi bir birlik veya gruba üye olmasına ya da verilmiş hâlihazırdaki belgelendirme sayısına bağlı değildir.

 

Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve AKSSERT’ in saygınlığı açısından personelin sürekli kendilerini geliştirmesi, yenilemesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacaktır.

 

AKSSERT’ in ileride sunmayı planladığı hizmetler, belgelendirme hizmetlerinden tamamen bağımsız gerçekleştirilecektir.

 

Hizmetler sunulurken, tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri baz alınacak olup ilgili standartların ve yönetmeliklerin ve rehberlerin gereklilikleri müşteri memnuniyetinin en üst seviyede karşılanması ve AKSSERT’ in ulusal ve uluslar arası arenada saygınlığını artırmak için titizlikle uygulanacaktır.

 

Ulusal ve uluslararası kurallara bağlı olarak kurduğumuz sistematik ile bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik prensipleri, çıkar çatışmasına sebep olacak durumların analiz edilmesi, kaynakların temini gibi hususlar dokümanlarımızda açıkça belirtilmiş ve beyan edilmiştir.

 

AKSSERT’ de müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescil haklarının korunması esas alınmıştır.

 

AKSSERT Belgelendirme olarak Türkiye sınırları içerisindeki her ilden gelen başvuruları cevaplayabilecek denetçi ve teknik personel kadrosuna sahibiz.

 

AKSSERT’ deki tüm çalışanlar (belgelendirme tam zamanlı ya da yarı zamanlı denetçiler ve teknik uzmanlar) ve görev alan tüm kurul ve komite üyeleri üstlendikleri bütün görevlerde bağımsızdırlar ve ticari, mali ve diğer baskılardan uzak oldukları ve olacakları bu beyanla garanti altına alınmıştır.

                                                                                                                            

                                                                                                            

 

 

                                                                                                                               15.06.2020 

                                                                                                                               Genel Müdür