AKSSERT BELGELENDİRME

TARAFSIZLIK POLİTİKASI

AKSSERT, tüm belgelendirme faaliyetlerinde; kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer iç ve dış baskılardan uzak tarafsız ve bağımsız bir yapı oluşturmayı,

Üst yönetimi ve bünyesindeki her çalışanın tarafsızlığın önemini anlaması için gerekli eğitimleri sağlamayı,

Faaliyetlerinin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz etmeyi ve tüm personeli tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlamayı ve bu analiz sayesinde, faaliyetlerinde objektif olmayı,

Şube, temsilcilik veya yüklenicilerin yürüttüğü uygunluk değerlendirme faaliyetinin gizliliğini, bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlamayı,

Ulusal ve uluslararası kurallara bağlı olarak kurduğu sistem ile bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik prensipleri ve çıkar çatışmasına sebep olacak durumların analiz edilmesini,

Tüm çalışanların (belgelendirme sistemi çalışanları, tam zamanlı ya da yarı zamanlı denetçiler ve teknik uzmanlar) ve görev alan tüm kurul ve komite üyelerinin üstlendikleri bütün görevlerde bağımsız, ticari, mali ve diğer baskılardan uzak olduklarını ve olacakları tarafsızlık politikası olarak benimsemiştir.

                                                                                             Genel Müdür